Tagalog Text of Prayer for Blessed Takayama’s Intercession

PANALANGIN UPANG HINGIN ANG PAMAMAGITAN NI BEATO TAKAYAMA

►O Diyos, sa iyong kahanga-hangang pagkupkop,
pinili mo si Justo Ukon Takayama
na maging natatanging tagataguyod ng Iyong Kaharian
at isang di matitinag na saksi ng Pananampalatayang Katoliko.

Gantimpalaan Mo, hinihiling namin, ang kanyang sigasig para sa iyong kaluwalhatian,
at, sa kanyang pamamagitan,
malugod mong ipagkaloob ang aming mga hinihiling ng may kababaang-loob.

At nawa’y buong tapang din naming harapin ang lahat ng mga pagsubok,
gaya ng kanyang ipinakitang halimbawa,
para sa aming Pananampalatayang Katoliko.

Sa pamamagitan ni Jesu-Kristong aming Panginoon.
Amen. ◘

By Rev. Msgr. Rolando R. dela Cruz
Parish Priest, Paco Catholic Church

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s